Thông báo về việc sử dụng phần mềm EOM

Ngày đăng: Lượt xem:

Bắt đầu từ ngày 15.4.2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo chính thức đưa vào sử dụng phần mềm EOM. Thông báo cho đơn vị trường học truy cập vào phần mềm EOM để trao đổi thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo với các đơn vị. Phòng GD&DDT chỉ sử dụng  Gmail  pgdtaytra@quangngai.edu.vn để tiếp nhận thông tin từ  Sở GD&ĐT và UBND huyện, không truyền công văn đi đến các trường bằng gmail này.