Tin tức giáo dục

Tập huấn chuyển giao phần mềm EOM và hướng dẫn vận hành khai thác website tại các đơn vị trường học.

Tập huấn chuyển giao phần mềm EOM và hướng dẫn vận hành khai thác website tại các đơn vị trường học.

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 30.3.2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Viettechkey, Đà Nẵng, tỏi chức tập huấn chuyển giao đưa vào khai thác phần mềm EOM( phần mềm quản lý, điều hành văn bản) vào sử [...]

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục

Ngày đăng: Lượt xem:

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn [...]