Giáo dục Tiểu học

Hội thi giao lưu tiếng Việt của chúng em lần 2, năm học 2015-2016

Hội thi giao lưu tiếng Việt của chúng em lần 2, năm học 2015-2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch năm học 2015- 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thi giao lưu tiếng Việt của chúng em lần thứ 2, tham gia Hội thi có 08 đơn vị trường Tiểu [...]

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Ngày đăng: Lượt xem:

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao [...]